Firmy na predaj

Ak ste sa rozhodli predať spoločnosť s ručením obmedzeným, prečo nevyužiť služby, ktoré ponúkajú sprostredkovatelia, ktorý sa daným predajom zaoberajú a predaj spoločnosti patrí k ich podnikateľským aktivitám. Ak ste z vám známych dôvodov uprednostnili predaj spoločnosti pred jej likvidáciou a výmazom z Obchodného registra, poďte do toho. Spoločnosť pripravená na predaj pre potenciálnych záujemcov musí spĺňať určité kritéria. Je potrebné, aby prešla účtovnou závierkou a bola bez pohľadávok a záväzkov. Potenciálni záujemcovia častokrát uprednostnia spoločnosť s históriou, to znamená spoločnosť, ktorá už podnikala. Takáto spoločnosť disponuje určitým majetkom, technológiami, zamestnancami. Má svoje know how, ako aj určitú klientelu na trhu, svoje meno. Práve tieto fakty predstavujú určité výhody v porovnaní s kúpou alebo zakladaním novej spoločnosti bez histórie, čiže spoločnosti, ktorá nikdy nevykonávala podnikateľské aktivity.

svet podnikania

Sro na predaj 41business.com predstavuje súhrn firiem, ktoré sú pripravené na predaj v našej aktuálnej databáze firiem. Jednotlivé firmy tam nájdete s podrobným popisom ich zamerania a navyše sú tam aj kontaktné a iné údaje o daných firmách. Takže v podstate po dôkladnejšom preštudovaní, viete o akú spoločnosť ide. V prípade záujmu o niektorú z nich pre váš osobný zámer a pre rozbehnutie vášho podnikania, nás kontaktujte. Spoločne vypracujeme podrobný plán, ktorý pozostáva z niekoľkých smerodajných krokov, na základe ktorých vo finále dôjde k zápisu spoločnosti do Obchodného registra, čím sa spoločnosť stáva vašou a dostáva sa do vašej zodpovednosti.

kontaktujte nás

Deň zápisu predstavuje začiatok vášho podnikania. Tomu predchádza vybavenie určitých písomnosti, ktoré sú stanovené platnou legislatívou v našej krajine. Administratívnu prácu a komunikáciu s príslušnými úradmi a inštitúciami vybavíme za vás so všetkým potrebným. Od vás budeme potrebovať iba úradne overené podpisy. Tešíme sa na spoluprácu. Splňte si váš sen a premeňte vaše predstavy týkajúce sa vašej práce a životného poslania, na skutočnosť.