Zvieratá – živočíšne bunky

Živočíšne bunky – bunky sú drobné jednotky, z ktorých sa skladajú živé organizmy, niektoré organizmy pozostávajú len z jedinej bunky, zatiaľ čo telá iných, napríklad ľudí, tvoria miliardy buniek. Bunka je základná samostatná jednotka živej hmoty, získava energiu a využíva ju na vlastnú stavbu a na rozmnožovanie. Bunky sú základnoustavebnou jednotkou organizmu a väčšiu časť bunky tvorí rôsolovitá hmota, takzvaná cytoplazma. Cytoplazma je obkolesená tenkou vrstvou (membránou), cez ktorú prechádzajú látky dovnútra bunky von z nej. Celú bunku ovláda jadro obsahujúce informácie potrebné pre existenciu bunky.

Zvieratá, Gorila

Rozmnožuje sa delením na dva dcérske jedince. Živočíšne bunky sa od rastlinných. Živočíšna bunka sa podobá vrecúšku rôsolu a je obalená pružnou plazmatickou membránou, a preto na rozdiel od rastlinných buniek nemá pevný tvar.Takáto živočíšna bunka musí kôli prežitiu získavať energiu zo svojho okolia. Väčšina buniek má mikroskopické rozmery, len niektoré vaječné bunky môžu merať v priemere až desať centimetrov a nervové bunky môžu byť dlhé až jeden meter. Organizmus je akýkoľvek objekt od baktérie po veľrybu a má vlastnosti živej hmoty. Superorganizmus tvoria napríklad včely v úli, pretože sa všetky podieľajú na spoločnej snahe o prežitie. Na začiatku života organizmy rastú a vyvíjajú sa a keď dosiahnu určitý vek alebo veľkosť, začnú sa rozmnožovať a nakoniec hynú. toto poradie krokov sa nazýva cyklus.

Zvieratá - medveď biely

Životný cyklus trvá u niektorých druhov dvojkrídlovcov len 15 dní, ale u slona až okolo sedemdesiat rokov. Živé organizmy si udržiavajú chemickú rovnováhu, takzvanú homeostázu. Po smrti organizmu sa homeostáza zastaví a bunky sa začnú postupne rozkladať. Živé organizmy môžu pozostávať z jedinej alebo z mnohých miliárd spolupracujúcich buniek. Medzi zvieratá napríklad  zaraďujeme:operené živočíchy, živočíchy so srsťou, ktorých mláďatá cicajú mlieko – cicavce, tie žijú takmer v každom prostredí, od riek a oceánov, po džungle a púšte. Sú jednou z najrôznejších skupín živočíchov – netopier a zebra sa na pohľad veľmi líšia, avšak obaja sú cicavce. Majme radi zvieratá a nikdy im neubližujme. Nikdy neublížme tvorom, ktoré nám spríjemňujú život, sú užitočné a v niektorých prípadoch život dokážu aj zachrániť.