Ušetrite svoj vzácny čas s ready – made firmou

Ready – made s.r.o. je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným určená na predaj, ktorá za týmto účelom bola založená firmou, ktorá sa živí zakladaním a predávaním obchodných spoločností.

Výhodou ready – made spoločnosti a respektíve jej kúpy je hlavne časová úspora. Tieto spolocnosti na predaj sú vlastne už „predpripravené“ na okamžitý prevod obchodného podielu na kupujúceho, ktorý sa stane konateľom v danej firme. Pri tomto procese sa však dajú pozmeniť ešte niektoré body ako napríklad zmena obchodného mena alebo sídla firmy.

Ak teda vravíme o novozaloženej ready – made s.r.o., ktorej účel bol a je jej predaj záujemcom, tak v takom prípade vravíme o minimálnom riziku pri kúpe. V takom prípade ide o eseročky bez takzvanej histórie, čo znamená, že sa s nimi žiadna podnikateľská činnosť ešte nevykonávala. Tým pádom je minimálna šanca, že by na nového majiteľa preniesli nejaké nevybavené záväzky a pohľadávky zo svojej minulosti – ktorá je vo všeobecnosti krátka, ide o novozaloženú obchodnú spoločnosť.

Podnikatelia, stretnutie

Všetko je pripravené:

Výhodou pri kúpe ready – made s.r.o je úspora času s možnosťou začať podnikať takmer okamžite. Táto „hotová“ eseročka má vlastne naplnené všetky predpoklady k tomu, aby sa s ňou dalo začať aktívne podnikať. To napríklad znamená, že je už zapísaná v Obchodnom registri, väčšinou tiež zaregistrovaná na daňovom úrade, zaregistrovaná pre DPH, má pridelené IČO a DIČ a má vydaný živnostenský list. K pozitívnym výhodám sa radí aj fakt, že pri týchto „predzaložených“ spoločnostiach bolo tiež zaplatené základné imanie, ktorého minimálna výška je 5 000 EUR.

Podnikateľský plán

Čas je mnohokrát rozhodujúci faktor:

Ako sa preto viete dovtípiť, kúpa predzaloženej firmy výrazne ušetrí váš čas, čo je ideálne ak chcete rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity čo najskôr. Čas je totiž v podnikaní mnohokrát dôležitým faktorom. Aj to je dôvod, prečo ubúda podnikateľov, ktorí by zakladali nové firmy. V kurze je kúpa takto pripravených obchodných spoločností.